Tuesday, June 16, 2009

Spring miracle. Kindergarden "Sinchec", Troyan, Bulgaria

Spring in kindergarden "Sinchec"

Sunday, June 14, 2009

Magic of colors. The rose in the Bulgarian costume.

The rose in the Bulgarian costume.
At the end of the may in Bulgaria we celebrate the day of the rose. The rose is an very common element in the Bulgarian traditional costume. I am publishing a presentation of pictures that i painted.

Night - Day. Kindergarden "Sinchec", Bulgaria

Tuesday, June 9, 2009

Me and Mrs Iglika are learnig English

Me and Mrs Iglika are learnig English

Me and Mrs Iglika are learnig English

Our favorite songs

Our favorite songs that we learned with Mrs Radionova.

Our favorite songs

Our favorite songs.

Sunday, June 7, 2009

QUALITY LABEL.

Мили деца от група "Мечо Пух", уважаеми родители,
Завършихме една вълнуваща учебна година. Проектите по които работихме заедно с децата от група "Мечо Пух" получиха ЕТИКЕТ ЗА КАЧЕСТВО, най- високото отличие на eTwinning в страната. Този знак се връчва на отлични проекти, достигнали национален и европейски стандарт. Мили деца от група "Мечо Пух", тези отличия са за всички вас и за всички, които подкрепиха работата ни по проектите.
Пожелавам ви весели игри и приказно лято.
г-жа Павлинка Дисанска

Wednesday, June 3, 2009

"Artistic Plays"

Artistic Plays
Monday, June 1, 2009

The magic of colors. Kindergarden " Sinchec", Troyan, Bulgaria.

CHILD'S DAY, JUNE 1. Kindergarden "Sinchec", Troyan, Bulgaria

CHILD'S DAY, JUNE 1. Kindergarden "Sinchec", Troyan, Bulgaria

CHILD'S DAY, JUNE 1. Kindergarden "Sinchec", Troyan, Bulgaria